İmar Barışı (İmar Affı)

imar-barisi--8230-20180622143512_840_504

İMAR BARIŞI (İmar Affı)

İmar Barışı Nedir?

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek “yapı kayıt belgesi” ile vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesidir.

İmar Barışı Başvurusunu Nasıl Yaparım?

Bilindiği için “imar affı” başvurusu vatandaşın beyanına sahiptir. Ancak teknik bir mesele olması sebebi ile, doğru yapılması önem arz etmektedir. Zira yanlış beyanı doğanın ve haklarının yanacağı aşikardır. Bu konuda Kahyaoğlu Harita olarak tüm sorunlarınız ve işlemleriniz için yanınızdayız.

E-Devlet Kapısı Üzerinden Yapılacak Müracaatta Gereken Bilgiler

1) E-devlet şifresi

2) Geçerli bir cep telefonu numarası

3) Geçerli bir e-posta adresi

4) Beyan edilecek yapının adresi

5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

6) Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)

7) Yapıdaki konut ve işyeri sayısı

8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)

9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)

10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

12) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)

Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?

Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep hak oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

Yapı Kayıt Belgesi işyeri açma ruhsatı başvurusu için kullanılabilir mi?

Kullanılabilir.

Yapı Kayıt Belgesi alan kişi bu belge ile yapının satışını yapabilir mi?

Bu belge alındıktan sonra kat mülkiyetine geçilmesi durumunda kendi bağımsız bölümünü satılabilir.

Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?

Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

Hangi yapılar İmar Barışından faydalanamayacak?

-Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar

-Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar

-3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar

Hangi yapılar İmar Barışından faydalanamayacak?

– Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar,

– Hazineye ait sosyal donatı için kesin tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar,

– 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar.

İmar Barışı hangi tarihten önceki yapıları kapsar?

31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.

Başvuru yapıldığı takdirde Yapı Kayıt Belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?

Yapı kayıt belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.

Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerlidir?

Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

31.12.2017 tarihinden önce imara aykırı olarak yapılmış olan ve ilgili belediyesi tarafından mühürlenen, yapı için de Yapı Kayıt Belgesi alınabilecek mi?

Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

Müracaatlar için Son Tarih Nedir?

Başvurular 30.06.2019 tarihine kadar devam edecek.

Detaylı bilgi için +90 (538) 708 80 00 numarasından bilgi alabilirsiniz.

HİZMETLERİMİZ

  • E Devlet sistemi üzerinden Yapı Kayıt Belgesi alma
  • Zemin Tespit Tutanağı hazırlanması
  • İmar Barışından yararlanacak parselleri belirleme ve ölçme işlemleri
  • İmar Barışına esas tüm işlemler