Kamulaştırma İşlemleri Yürütme ve Tamamlama

 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE TAMAMLANMASI DANIŞMANLIK İŞLERİ
İŞİN TANIMI İŞVEREN İŞİN MİKTARI
8. Bölge Müd. (Elazığ) Sınırları Dahilindeki Muhtelif Yol ve Güzergahlarının Kamulaştırma İşlemleri Yürütülmesi ve Tamamlanması Danışmanlık İşi KGM
100 km
10. Bölge Müdürlüğü Dahilindeki Güzergahların (1 Kısım) Taşınmaz Değerlemesi İle Kamulaştırma İşlemlerinin Yürütülmesi ve Tamamlanması Danışmanlık İşi (ORTAK GİRİŞİM) KGM 230 km
10. Bölge Müdürlüğü Dahilindeki Güzergahların (2 Kısım) Taşınmaz Değerlemesi ile Kamulaştırma İşlemleri Yürütülmesi ve Tamamlanması Danışmanlık İşi (ORTAK GİRİŞİM) KGM 230 km
8. Bölge Müdürlüğü (Elazığ) Sınırları Dahilindeki Muhtelif Yol ve Güzergahlarının Kamulaştırma İşlemleri Yürütülmesi ve Tamamlanması Danışmanlık İşi KGM 2000 parsel
Karayolları 13. Bölge(ANTALYA) Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Muhtelif Güzergahların Kamulaştırma İşlemlerinin Yürütülmesi ve Tamamlanması Danışmanlık Hizmet Alımı (ORTAK GİRİŞİM) KGM 500 parsel