Altyapı ve Boru Hattı Projeleri

altyapi-boru-hatti

ALTYAPI VE BORU HATTI PROJELERİ

Altyapı projeleri nasıl hazırlanır?

Ön Proje, proje alanının ihtiyaç programı ve alan verileri doğrultusunda açık mekanların ve açık mekanların kapalı mekanlarla birlikte düzenlemelerini, genel ulaşım-dolaşım, kısa ve uzun süreli park sorunlarının çözümünü, altyapıya ilişkin önerileri, çevre yapılarla ilişkilerin kurulmasını ve her türlü düzenlemenin temel ilkelerinin belirlenmesini içerir.

Ön proje safhasında varsa mevcut durum saptaması yapılarak, sorun ve çözüm önerileriyle projelendirme ilkelerinin belirlendiği bir rapor hazırlıyoruz.

Alt yapı projesi nedir?

Altyapı projeleri ise rapor kapsamında belirlenen ilkeler doğrultusunda altyapı ve tesisat projeleri (yol, su, elektrik, gaz, makine, pis su, drenaj, istinat duvarı, telekomünikasyon, içme, kullanma ve sulama suyu, yangın, yağmur suyu, vb.) çalışmaları olarak hazırlanan projelerdir.

HİZMETLERİMİZ

  • Kanalizasyon Projeleri
  • Yağmur Suyu Projeleri
  • İçme Suyu Projeleri
  • Arıtma Tesisi Projeleri
  • Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Raporlarının Hazırlanması
  • Zemin Etütleri,Fizibilite
  • En Uygun Güzergah Tespiti Ölçü Kanavası Hazırlanması
  • Yer Kontrol Noktalarının Tesis, Röper ve GPS Ölçülerinin Yapılması ve Dengeleme Hesabı
  • Güzergah Şeritvari Haritası, Profil ve Özel Geçiş Ölçülerinin Yapılması
  • Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri
× Whatsapp'dan yazabilirsiniz?