Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik (YTK) Hizmetleri

ytk

YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLİK (YTK) HİZMETLERİ

KAHYAOĞLU HARİTA MÜHENDİSLİK; Maden, Ocak, Fabrika sahaları, Ruhsat sahaları vb. sahiplerine danışmanlık konusunda hizmet verilmesi amacıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir. Sahaların uygun yerlerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale getirilmesi ve işletmeye alınması süreçleri ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alımları için hizmet vermeye hazırız.

HİZMETLERİMİZ

 • Müşavirlik, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Maden Ocakları 2D ve 3D Harita Üretimi
 • MAPEG Standartlarında İmalat Ölçümü
 • MAPEG Standartlarında Halihazır Ölçümü
 • Arazi Etütleri ve Yer Tespiti
 • İmalat Haritası Ölçümleri ve Haritalarının Hazırlanması
 • Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri
 • Halihazır, Topoğrafik ve Jeolojik Haritaların Hazırlanması
 • Ruhsat Sınır Tespiti ve Aplikasyonlarının Yapılması
 • Kübaj Hesabı, Hacim, Alan, Uzunluk Hesapları ve Hakediş Ölçümleri
 • 3 Boyutlu Modelleme Yöntemi ile Ocak Modellemeleri
 • Orman İzin Dosyalarının Hazırlanması, İzin ve Takip İşlemleri
 • Mera Vasfı Değişikliği Talebi, İzin ve Takip İşlemleri
 • Kamu Yararı Kararı alınması ve Kamulaştırma İşlemleri
× Whatsapp'dan yazabilirsiniz?