Sayısal Kadastral Harita Yapımı (TKGM)

       

 

SAYISAL KADASTRAL HARİTA YAPIM İŞLERİ
İŞİN TANIMI İŞVEREN İŞİN MİKTARI
ORKA_ART_1 Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)
19283 ha
Elazığ 69 Nolu Orman Kadastro Başmühendisliği Orman Kadastrosu ve 2 / B Uygulaması ile Ölçüm, Haritalama, Dosya Hazırlama ve Çoğaltılması Hizmet Alımı İşi Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü 14 köy
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 7 adet satış 19 adet parselde Mera Aplikasyonu, Sayısallaştırma, Harita Yapımı ve Mera Parsellerinin Tescili İşi Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 27 km
Elazığ 23 Nolu Orman Kadastro Başmühendisliği Orman Kadastrosu ve 2 / B Uygulaması ile Ölçüm, Haritalama, Dosya Hazırlama ve Çoğaltılması Hizmet Alımı İşi Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü 8 köy