Sayısal Halihazır Harita Üretimi

sayisal-harita-hazirlama

SAYISAL HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ

Halihazır haritalar genel olarak bir bölgede imar planlarına, kamulaştırma haritalarına, bilgi sistemlerine v.b. projelere altlık olarak üretilen arazideki mevcut bina, yol, şev, kuyu, direk, duvar, tel örgü ve eğim gibi her ne varsa tüm bilgilerin yersel olarak ölçülüp 1/1000 ve 1/5000 ölçekli olarak düzlemsele aktarılan haritalardır. Üretim ve onayında Belediye ve Valiliklerin yetkili olduğu halihazır harita alanında deneyimli ve profesyonel bir geçmişe sahip olan şirketimiz kuruluşundan bu yana binlerce hektarlık meskun ve gayrimeskun alanda halihazır harita üretimini yapmıştır.

HİZMETLERİMİZ

  • Topoğrafik Haritalar
  • Kadastral Haritalar
  • Tematik Haritalar
  • Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projeleri
  • Maden Yerüstü Haritaları
  • Batımetrik Haritalar
  • Şeritvari Haritalar
  • Kamulaştırma Haritaları
  • Plankote ve Ağaç Rölöveleri
× Whatsapp'dan yazabilirsiniz?