Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri

kamulastirma

KAMULAŞTIRMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

Kamulaştırma işi, devletleştirme, istimlak, kamu yararı gözetilerek şahsa ait taşınmazların belli bir proje amacına göre yol, okul, hastane ve bunun gibi kamunun ortak kullanımı ihtiyacına hizmet verme amacıyla ilgili kanun hükümlerinin uygulanması işlemi olup bu alanda önemli projelerin üretimi tarafımızdan gerçekleştirilmiştir.

Karayolu, Demiryolu, Termik Santral, Rüzgar Santralı, Petrol Boru Hattı, Enerji Nakil Hattı gibi gelişmenin ve kalkınmanın en önemli basamakları olan projelerin gerçekleşmesinde katkıda bulunmuş olmak şirketimiz açısında artı bir değer kaynağıdır.

Karayolları Genel Müdürlüğü,  Teiaş, başta olmak üzere birçok kuruma bu alanda hizmet verilerek ülkemizin ulaşım, enerji ve sulama ihtiyacını karşılayacak projelerde üretimler gerçekleştirilmiştir.

HİZMETLERİMİZ

 • Otoyol, Devlet Yolu ve İl Yollarının Vaziyet Planı ve Kamulaştırma Haritaları
 • Taşınmaz Mal Değerlemesi Danışmanlık Hizmetleri
 • Kamulaştırma İşlemlerinin Yürütülmesi ve Tamamlanması Danışmanlık
 • Enerji Nakil Hattı (ENH) Kamulaştırma ve İrtifak Haritaları
 • Enerji İletim Hattı (EİH) Kamulaştırma ve İrtifak Haritaları
 • Otoyol, Devlet Yolu ve İl Yolu Kamulaştırma Planı Üretimi
 • Baraj ve Gölet Kamulaştırma Haritaları ve Ölçümleri
 • Rüzgar Enerji Santralleri (RES) Kamulaştırma Haritaları ve Ölçümleri
 • Üretim Tesisi Yerleşim Yeri Projeleri ve Haritaları
 • Hidro Elektrik Santralleri (HES) Kamulaştırma Haritaları ve Ölçümleri
 • Güneş Enerji Santralleri (GES) Kamulaştırma Haritaları ve Ölçümleri
 • Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme
× Whatsapp'dan yazabilirsiniz?